Færdselstavler / vejskilte » Mest brugte - Permanente skilte »

Langt de fleste skilte er permanente og gælder derfor altid. Nogle af skiltene skal dog tolkes alt efter vejrforhold, årstid og tid på døgnet, da det kan have indflydelse på, i hvor høj grad skiltet er aktuelt. De permanente skilte indbefatter alle typer af skilte, både de informative skilte og skilte med restriktioner.

 

Her kan Du læse om Tavleoversigten som viser færdselstavlers udformning og deres størrelse i relation til vejens hastighedsklasse.
Der angives også opsætningshøjde, reflekstype og evt. relevante bemærkninger.

 

Model/varenr.: WSHOP-986
0 anmeldelser
Det er meget vigtigt, at vigepligterne i trafikken overholdes. Vigepligterne er med til at sørge for, at alle trafikanter er opmærksomme på, hvem, der har fortrinsret, og hvem, der skal holde tilbage. Nogle steder kan krydsende trafik med ubetinget vigepligt dog have svært ved at overholde deres vigepligt, eksempeltvis på grund af manglende udsyn. Her bruges dette skilt til at advare om, at man skal være forberedt på et farligt vejkryds, hvor der kan komme krydsende trafik til trods for, at d...
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-994
0 anmeldelser
En vigtig del af en velfungerende trafik er, at det skal være tydeligt, hvem der skal holde tilbage for hvem. Det kan derfor i mange tilfælde være smart at sætte dette skilt op, der betyder ubetinget vigepligt. Selvom der tit er hajtænder markeret på vejen, så kan skiltet tydeliggøre, at man skal holde tilbage. Skiltet kan også ses af bilerne bagved, hvis der skulle være kø. Det er med til at gøre trafikken mere sikker.
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-995
0 anmeldelser
Mange steder er der vejkryds, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at standse fuldstændigt. Det kan være steder, hvor det er svært at se, om der kommer andre biler kørende. Ofte kan man som bilist ikke vurdere, om det er nødvendigt at standse. Derfor er stopskiltet væsentligt i disse situationer, så der ikke sker uheld. 
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-987
0 anmeldelser
Skiltene er med til at informere om, hvad der kommer forude. Dette skilt sikrer, at trafikken er forberedt på, at der snart vil komme en rundkørsel. Dette højner sikkerheden ved rundkørslen og sørger for, at trafikken kører, som den skal.  Vejskilt A16, 70 cm.2 mm aluminium monteret med reflekstype 3. Opfylder alle krav til færdselstavler fra Vejdirektoratet. Monteres permanent på lige stander med beslag. Til vejarbejde benyttes evt. vores afspærringsfod på 28 kg, alurør 40x40 mm og 2 skilte....
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-988
0 anmeldelser
Fodgængerne er nogle af de mest udsatte trafikanter. Derfor er det også vigtigt, at der tages så mange forbehold som muligt, der sikrer deres sikkerhed. Dette skilt advarer om et fodgængerfelt forude. Det er en vigtig information, der skal sørge for, at bilisterne er opmærksomme og sænker farten, så der ikke sker nogen ulykker. Vejskilt A17, 70 cm. 2 mm aluminium monteret med reflekstype 3. Opfylder alle krav til færdselstavler fra Vejdirektoratet. Monteres permanent på lige stander med besl....
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-989
0 anmeldelser
Dette skilt informerer bilister om, at der længere fremme vil komme et lyssignal. Dette kan være en nyttig information for mange, da et lyssignal kan medføre kø og ændre flowet i trafikken. Vejskilt A19, 70 cm. 2 mm aluminium monteret med reflekstype 3. Opfylder alle krav til færdselstavler fra Vejdirektoratet. Monteres permanent på lige stander med beslag. Til vejarbejde benyttes evt. vores afspærringsfod på 28 kg, alurør 40x40 mm og 2 skilteklemmer.
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-990
0 anmeldelser
Dette skilt informerer bilister om, at der længere fremme kan forekomme kø.Vejskilt A19, 70 cm. 2 mm aluminium monteret med reflekstype 3. Opfylder alle krav til færdselstavler fra Vejdirektoratet. Monteres permanent på lige stander med beslag. Til vejarbejde benyttes evt. vores afspærringsfod på 28 kg, alurør 40x40 mm og 2 skilteklemmer.
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-991
0 anmeldelser
Vi stræber efter, at cyklister kan føle sig sikre, når de færdes i trafikken. Det er i særlig grad bilisterne, der skal være opmærksomme på cyklisterne, som er de bløde trafikanter. Dette skilt er med til at advare om, at der længere fremme kommer cyklister. På den måde er bilisterne forberedte, og det er derved lettere for dem at tage hensyn. Det sikrer både, at der ikke sker unødvendige uheld, og at cyklisterne føler sig mere trygge i trafikken.Vejskilt A19, 70 cm. 2 mm aluminium monteret ....
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-992-A22
0 anmeldelser
Børn kan være utilregnelige, og de kan derfor nemt komme til at skabe en farlig situation i trafikken. Som bilist er det vigtigt, at man er særligt opmærksom, når børn færdes i trafikken. Omkring skoler, hvor der er mange børn, kan dette skilt derfor være brugbart. Det advarer bilisten om, at der evt kan opstå en farlig situation, der kræver en særligt opmærksom bilist.Vejskilt A19, 70 cm. 2 mm aluminium monteret med reflekstype 3. Opfylder alle krav til færdselstavler fra Vejdirektoratet. M....
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-996
0 anmeldelser
Dyr er meget utilregnelige og kan være svære at få tilpasset til trafikken. Derfor må man som bilist ofte være den, der tilpasser sig dyrets måde at færdes på i trafikken. Dette skilt advarer om en vej, hvor mange heste og ryttere kan befinde sig. Hestenes størrelse gør, at de ikke er lette at styre uden om de farlige biler, og derfor skal man som bilist være særlig opmærksomhed. Samtidig skal man ikke benytte sig af hornet i områder, hvor disse skilte er sat op
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: WSHOP-997
0 anmeldelser
I områder, hvor der er særligt mange vilde dyr, kan dette skilt være nyttigt. Det gør bilisten opmærksom på, at der muligvis kan komme et dyr ind på kørebanen og skabe en farlig situation. Derved kan bilisten på forhånd sænke farten eller skærpe opmærksomheden. Det kan være med til at nedsætte risikoen for, at der sker et uheld.
Pris fra
295,00 DKK  u/Moms
( 368,75 DKK  m/Moms )